Kulinarny konkurs dla dzieci

2013-11-06
informacja prasowa
To już IV edycja ogólnopolskiego konkursu "Śniadaniowa klasa" skierowanego do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Konkurs jest jednym z elementów programu edukacyjnego promującego zasady zdrowego odżywiania.

Zorganizujcie w klasie lekcję na temat zdrowego żywienia, a potem na podstawie zdobytej wiedzy przygotujcie zdrowe drugie śniadania.
Efekty zdobytej wiedzy utrwalcie za pomocą pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką. Sfotografujcie ją i prześlijcie na adres organizatora do 17 listopada 2013.

Nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez jury, które zadecyduje o przyznaniu tytułu Złotej, Srebrnej i Brązowej Śniadaniowej Klasy. Na wygranych czekają atrakcyjne, pod względem edukacyjnym i rozrywkowym, nagrody - wycieczka do ośrodka agroturystycznego, książki i pomoce naukowe.

Regulamin konkursu Formularz zgłoszeniowy Zgoda rodziców sniadaniowaklasa.pl

UWAGA! Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie rodziców należy wysłać RAZEM z pracą, NIE wcześniej.